EET

VŠCHT Praha má od 1. 5. 2020 na základě „Rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby“ vydaného FÚ pro hl. město Prahu dne 9. 3. 2020 rozhodnuto o výjimce z EET, kdy tržby z vedlejší podnikatelské činnosti nejsou evidovanou tržbou.