Ceník hotelového ubytování

Platný od 1. 9. 2018

areál VŠCHT Praha – K Verneráku 950, 148 00 Praha 4 - Kunratice
tel.: 00420/220 447 126; fax: 267 189 127; e-mail: ubytovani.suz@vscht.cz
 
  Pultová cena
Cena za 1 osobu a noc při obsazení pokoje Mimo sezona Sezona Hlavní sezona
Studentské pokoje 3 osobami 225,- Kč 245,- Kč 295,- Kč
2 osobami 285,- Kč 330,- Kč 370,- Kč
1 osobou 420,- Kč 485,- Kč 550,- Kč
Hotelové pokoje 3 osobami 275,- Kč 305,- Kč 360,- Kč
2 osobami 350,- Kč 390,- Kč 455,- Kč
1 osobou 540,- Kč 580,- Kč 645,- Kč
 

1)         sezona: IV, V, VI, IX, X                   
            mimo sezona: I, II, III, VII, VIII, XI, XII
            hlavní sezona:  18. 4. - 22. 4. 2019, 28. 12. 2018 - 2. 1. 2019 včetně
2)         Všechny uvedené ceny jsou v Kč, včetně DPH, bez poplatku za rekreační pobyt ve výši
            15,- Kč/osoba a den hrazený v místě a bez stravování.
3)         Platbu za ubytování lze uhradit též v eurech. Přijímáme pouze bankovky do nominální hodnoty 50 €,
            rozdíl vracíme v Kč dle aktuálního kurzu ČSOB.
4)         Děti do 3 let zdarma bez nároku na lůžko a služby, děti do 10 let sleva 50 %.
5)         Výjimky z uvedeného ceníku schvaluje v omezeném rozsahu vedoucí odboru
            ubytovacích služeb, nad rámec daného rozsahu ceny schvaluje ředitel VŠCHT-SÚZ.
6)         Hotelové pokoje je možné rezervovat celoročně, studenské pokoje pouze v červenci a srpnu.