Ceník hotelového ubytování

Platný od 2. 1. 2018

areál VŠCHT Praha – K Verneráku 950, 148 00 Praha 4 - Kunratice
tel.: 00420/220 447 126; fax: 267 189 127; e-mail: ubytovani.suz@vscht.cz
 
  Pultová cena
Cena za 1 osobu a noc při obsazení pokoje Mimo sezona Sezona Hlavní sezona
Studentské pokoje 3 osobami 210,- Kč 230,- Kč 280,- Kč
2 osobami 270,- Kč 310,- Kč 350,- Kč
1 osobou 400,- Kč 460,- Kč 520,- Kč
Hotelové pokoje 3 osobami 260,- Kč 290,- Kč 340,- Kč
2 osobami 330,- Kč 370,- Kč 430,- Kč
1 osobou 510,- Kč 550,- Kč 610,- Kč
 

1)         sezona: IV, V, VI, IX, X                   
            mimo sezona: I, II, III, VII, VIII, XI, XII
            hlavní sezona:  29. 3. - 2. 4. 2018, 28. 12. 2018 - 2. 1. 2019 včetně
2)         Všechny uvedené ceny jsou v Kč, včetně DPH, bez poplatku za rekreační pobyt ve výši
            15,- Kč/osoba a den hrazený v místě a bez stravování.
3)         Platbu za ubytování lze uhradit též v eurech. Přijímáme pouze bankovky do nominální hodnoty 50 €,
            rozdíl vracíme v Kč dle aktuálního kurzu ČSOB.
4)         Děti do 3 let zdarma bez nároku na lůžko a služby, děti do 10 let sleva 50 %.
5)         Výjimky z uvedeného ceníku schvaluje v omezeném rozsahu vedoucí odboru
            ubytovacích služeb, nad rámec daného rozsahu ceny schvaluje ředitel VŠCHT-SÚZ.
6)         Hotelové pokoje je možné rezervovat celoročně, studenské pokoje pouze v červenci a srpnu.

Ceník platný od 1.9. 2018